Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Peszeki Jenőné e.v. valamennyi, a https://ballagasimeghivo.co.hu weboldalán (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkre érvényes.  A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt az Peszeki Jenőné e.v. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Webáruházat üzemeltető Peszeki Jenőné e.v. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A szerződés az Peszeki Jenőné e.v. és a vásárló (a továbbiakban: Vásárló) között jön létre. A  Webáruház használatával Ön, mint Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. A szolgáltató szerződő partner adatai, az ügyfélszolgálat elérhetőségei, a Webáruház tárhely-szolgáltatója

Peszeki Jenőné e.v. adatai:

Neve: Peszeki Jenőné e.v. (2534 Tát, Fő út 52.)

Levelezési címe: 2500 Esztergom, Árok utca 42.

Honlapja: https://ballagasimeghivo.co.hu

Adószáma: 68130781-1-31

Számlaszáma: 10918001-00000047-84500006 (UniCredit Bank.)

Központi telefonszáma:  +36 33 520-525

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 245 8284

Az ügyfélszolgálat címe: 2500 Esztergom, Árok u. 42.

Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-16:00 óra között

Email: info@cardbazaar.eu

A tárhely-szolgáltató neve és elérhetőségei:

Nextserver Kft. 6722  Szeged, Mérey  u. 12., +36 1 445 1300, www.nextserver.hu, info@nextserver.hu,

 1. A szerződés létrejötte, a vásárlás folyamata

2.1. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, időtartamáról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba rakom” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy felirat „számú termék” kosárba helyezve”, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból „Kosár frissítése” gombbal. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést, és regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

2.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A „Pénztár” oldalon láthatja a Vásárló a rendelés tartalmát. A „Pénztár” oldalon a Vásárló megadja a szükséges személyes adatokat, megadhatja a szállítási adatokat is, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől, feltöltheti nyomtatás esetén a szöveget tartalmazó fájlt vagy elhelyezheti a nyomtatáshoz szükséges szöveget, vagy a megrendeléshez fűződő megjegyzéseit a „Rendelési jegyzetek”-ben, bejelöli a fizetési módot és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, majd a „Megrendelés elküldése” gombbal véglegesíti megrendelését. és küldi el az Peszeki Jenőné e.v. részére.

2.3. A Vásárlónak a „Kosár” felületen is lehetősége van változtatásra. A ”Kosár” oldalon Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, és a „Termékszám” eltávolítva. Visszavonás? linkre kattintva. A termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti “mennyiség” felirat alatt a darabszám beállításával és a „Kosár frissítése” gombbal.

2.4. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ez az ajánlat azonban még nem jelenti azt, hogy az Peszeki Jenőné e.v. a Vásárló ajánlatát elfogadta.

2.5. Ha a Vásárló terméket helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, nem minősül a vásárló ajánlattételének, ezért az Peszeki Jenőné e.v. ezt nem tárolja, nem értesíti a vásárlót a félbehagyott folyamatról.

2.6. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy a feltüntetett áraknál, az Peszeki Jenőné e.v. a változtatás jogát fenntartja. Ilyen esetben a hibáról történő tudomásszerzést követően, illetve annak javítása után haladéktalanul tájékoztatja az Peszeki Jenőné e.v. a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

3.1. Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben az Peszeki Jenőné e.v. visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy az Peszeki Jenőné e.v. megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Peszeki Jenőné e.v.-hez. Ajánlatának/megrendelésének az Peszeki Jenőné e.v.-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

3.2. Az Peszeki Jenőné e.v. a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, amelyben értesíti a kiszállítás időpontjáról. A szerződés az ajánlat Peszeki Jenőné e.v. általi elfogadásáról szóló, az Peszeki Jenőné e.v. által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

3.3. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg az Peszeki Jenőné e.v.-től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül  belül jeleznie kell az Peszeki Jenőné e.v. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt az Peszeki Jenőné e.v. akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

3.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. A megvásárolható termékek

4.1. A termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Webáruházban az Peszeki Jenőné e.v. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Bár az Peszeki Jenőné e.v. törekszik arra, hogy a termékekről a lehető legjobb, legpontosabb fotót, ill. leírást jelentessen meg a Webáruházban (minden fotó az eredeti termékről készül), a termékek adatlapján megjelenített képek esetenként eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Az Peszeki Jenőné e.v. nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék valóságos megjelenése miatti esetleges különbözőség miatt.

4.2. A Webáruházban kapható termékek némelyike nincs raktáron, azok megrendelésre vásárolhatóak meg. A termékek leírásánál minden esetben látható a termék szállítási határideje információ.

4.3. Amennyiben olyan terméket szeretne rendelni a Vásárló az Peszeki Jenőné e.v.-től, amely mellett nem szerepel szállítási határidő, raktáron található, és nem igényel nyomtatást szállítási határideje 2-3 munkanap. Amennyiben nyomtatást igényel a grafikai terv visszaigazolásától számított 3-5 munkanap a szállítási határidő.

 1. Elállási jog

5.1. A Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

5.3. A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli.

5.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül raktáron lévő áru esetén más költség nem terheli, az Ikeszep Bt. azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.5. Raktáron nem lévő, egyedileg beszállított, legyártott áru esetén az Peszeki Jenőné e.v. követelheti a legyártással, beszállítással kapcsolatosan felmerült valamennyi igazolt költségét is.

5.6. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan egyedi termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztóra vagy az általa meghatározott személyére szabtak (pl. egyedi ballagási meghívó).

5.7. Az Peszeki Jenőné e.v. a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére.

5.8. Az Peszeki Jenőné e.v. a visszatérítés során átutalást alkalmaz, visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

5.9. A Vásárló elállása esetén köteles az árukat késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés az Peszeki Jenőné e.v. részére történő megküldésétől számított 14 napnál nem később visszaküldeni az Peszeki Jenőné e.v. részére. A Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja az elállással érintett terméket.

5.10. A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Webáruház vállalta e költség viselését.

5.11. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.12. A visszatérítést az Peszeki Jenőné e.v. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.13. Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Peszeki Jenőné e.v. elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja irányadó, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Peszeki Jenőné e.v.. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vásárló azPeszeki Jenőné e.v. részére.

5.14. Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli.

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti az Peszeki Jenőné e.v. a termék vételárát.

 1. Árak, szállítás, fizetési módok

6.1. Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, perszonalizált, egyediesített termék esetén a grafikai tervezés, melyet azonban a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Webáruházban valamilyen technikai hiba miatt hibás ár kerül feltüntetésre, és a Vásárló ezen a hibás áron adja le megrendelését, az Peszeki Jenőné e.v. nem köteles azt a hibás áron teljesíteni. Ebben az esetben az Peszeki Jenőné e.v. felajánlja a valós áron történő teljesítést, amennyiben ezt az árat a Vásárló nem fogadja el, úgy a szerződéstől elállhat.

6.2. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt az Peszeki Jenőné e.v.. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja az Peszeki Jenőné e.v. Önt erről tájékoztatni.

6.3. A Vásárló a következőképpen fizethet:

 • Utánvételes fizetés (fizetés a csomag átvételekor)
 • Előre fizetés átutalással az Peszeki Jenőné e.v. bankszámlájára (Peszeki Jenőné e.v. (székhely: Tát, Fő út 52. adószám: 68130781-1-31) számlaszám: 10918001-00000047-84500006 (UniCredit Bank.)
 1. Szállítási költségek és idő

7.1. Házhozszállítás a GLS Futárszolgálattal, előre fizetéssel vagy utánvéttel történhet. A szállítási költség 1600 Ft.

7.2. Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell kiszámláznia a Vásárló felé. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít az Peszeki Jenőné e.v. és arra a megrendelés előtt felhívja a Vásárló figyelmét.

7.3. A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az Peszeki Jenőné e.v.-nek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

7.4. Ha a Vásárló az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Peszeki Jenőné e.v. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Peszeki Jenőné e.v. felelősséget nem vállal.

7.5. A megrendelt csomagokat a GLS Futárszolgálata szállítja. A futár a csomag kézbesítését kétszer kíséreli meg. Amennyiben a kézbesítés a második alkalommal is sikertelen (pl. mert a futár nem talál senkit a megadott címen) a csomag visszakerül az Peszeki Jenőné e.v.-hez. A futárnak erről értesítőt kell hagynia a megadott címen. Az értesítésen található a csomag ragszáma.

Az értesítőn található csomagragszám segítségével a Vásárló tájékozódhat a csomagja hollétéről a GLS Futárszolgálat következő weboldalán: https://gls-group.eu/HU/hu/home.

Abban a nem várt esetben, ha a Vásárló a megadott határidő után 5 nappal se csomagot, se értesítőt nem kap, kérjük, vegye fel az ügyfélszolgálatunkkal (elérhetőségei az 1.2. pontban vannak rögzítve) a kapcsolatot.

7.6. Amennyiben a termék raktáron van, úgy 2 munkanapon belüli kiszállítás ideje, azonban ebbe az időtartamba nem tartozik bele a feldolgozási idő.  Egyes kiemelkedő forgalmú időszakokban (például Karácsony előtt) a rendelés feldolgozása és a szállítás időtartama együttesen meghaladhatja a 2 munkanapot.

 1. Szavatosság

8.1 Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

8.2 Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3 Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.4. A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Peszeki Jenőné e.v.) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Peszeki Jenőné e.v.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Peszeki Jenőné e.v.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.5 A szavatossági idő alatt felmerült, az Peszeki Jenőné e.v.. szavatossági körébe tartozó hibákat az Peszeki Jenőné e.v.-nek költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Vásárló tudomására jutnak, Vásárló haladéktalanul köteles az Peszeki Jenőné e.v.-ot írásban értesíteni a szavatossági igényeiről.

9.6 A Ptk. 6:171. §-ára és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló törvény alapján a 10.000,- Ft összeget el nem érő értékű termékekre a garancia nem vonatkozik.

 1. A szavatosság érvényesítése

10.1. A termékekre vonatkozó szavatossági igényét személyesen az Peszeki Jenőné e.v. e-mail címén vagy telefonon jelezheti.

10.2.  A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A szavatosság érvényesítéséhez a Vásárló köteles bemutatni az Peszeki Jenőné e.v.-től kapott számlát.

10.3.  Igény esetén a Vásárló kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Peszeki Jenőné e.v.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Peszeki Jenőné e.v. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Peszeki Jenőné e.v. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

10.4. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

10.5. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

10.6. Az Peszeki Jenőné e.v. nem tartozik jótállással / szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan hibákért, károkért, amelyek az átadást követően, a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, vagy egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

10.7. Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

 1. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru az Peszeki Jenőné e.v. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Peszeki Jenőné e.v. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senki mást nem lehet kötelezni.

 

 1. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseivel/reklamációjával, kérjük, az info@cardbazaar.eu e-mailcímen, vagy az ügyfélszolgálati telefonszámunkon (részletesen az 1.2. pont rögzíti) keressen bennünket.

14.1.Panaszügyintézés 

14.1 A Vásárló a termékkel vagy az Peszeki Jenőné e.v. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő.

14.2. Az Peszeki Jenőné e.v. a telefonon előterjesztett panaszt, amennyiben arra lehetősége van, haladéktalanul orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Peszeki Jenőné e.v. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.

14.3. Minden egyéb esetben az Peszeki Jenőné e.v. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.4. Az Peszeki Jenőné e.v. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

14.5. A panasz elutasítása esetén az Peszeki Jenőné e.v. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Peszeki Jenőné e.v. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az Peszeki Jenőné e.v.-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

14.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf: 1607.
Telefonszám: +36 34 309 303,
Telefax: +36 34 309 302
E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

Ügyfélszolgálat:

hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00
pénteken 7.30 – 13.30

14.2.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (2800 Tatabánya, Fő tér 36.) Telefonszám: +36 34 513010, E-mail: kemkik@kemkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

14.2.3 Online vitarendezési platform

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.complaints.odrList

 1. Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztatónkat a https://ballagasimeghivo.co.hu honlapunkon találja.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

16.1. Az Peszeki Jenőné e.v. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vásárlók előzetes értesítése nélkül is, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

16.2. Az Peszeki Jenőné e.v. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

16.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. április 1.

16.4. Jelen ÁSZF le is tölthető a http://ballagasimeghivo.co.hu oldalon.

 1. Szerzői jogok

17.1. Az https://ballagasimeghivo.co.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Peszeki Jenőné e.v. írásos hozzájárulásával lehetséges.

17.2. Az https://ballagasimeghivo.co.hu weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az https://ballagasimeghivo.co.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Peszeki Jenőné e.v. írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

17.3. Az Peszeki Jenőné e.v. fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

17.4. Az Peszeki Jenőné e.v. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

 1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló irányelvek:

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél azonosítása a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben. Fontos változás, hogy 2013. július 1. napjától a 300 ezer Ft-os készpénzes ügyletnél is szükséges (szűkebb körű) adatok rögzítése, ezért kérjük, megrendelése mellékleteként küldje el személyazonosító okmányának másolatát, aláírásával az ügyintézés megkönnyítése érdekében. Köszönjük.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor (info@ballagasimeghivo.co.hu, +36 20 245 8284).

Ha bármi kérdése van, információra van szüksége, küldjön e-mailt, hívjon. Kérésére vissza hívjuk.